Ansök till Lärarlyftet

19 sep

Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver. Ansök till Lärarlyftet senast den 16 oktober för kurser med start våren 2018.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolans digitalisering

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens, läs om förändringarna och Skolverkets stöd.

Utveckla undervisningen och få inspiration

På vår lärportal finns material speciellt anpassat för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

De nio vanligaste myterna om gymnasievalet

Tillsammans med 25 ungdomar har vi identifierat nio vanliga myter om gymnasieskolan. Syftet med årets kampanj är att bemöta dem med fakta.

Sök statsbidrag

Med våra statsbidrag kan barn och elever få bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Sverige behöver fler fantastiska lärare!

Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb (via vår webbplats För det vidare).

Följ nyanlända elevers språkutveckling i svenska

Bygga svenska – ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i årskurserna 1–9 i grundskolan samt i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Få fler att slutföra gymnasiestudierna

Du som är huvudman eller rektor kan boka ett processtöd för att förebygga skolavhopp. Under sammanlagt tre halvdagar träffas processtödjare, rektor och arbetslag. Boka en processtödjare redan idag.

Förskolans läroplan ska revideras

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Fram till den 24 september kan du läsa ett utkast till reviderad del 1: Förskolans värdegrund och uppdrag, och lämna synpunkter i en webbenkät.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Skolverkets Nyhetsbrev speglas aktuella skolfrågor från förskola till vuxenutbildning. Du kan anpassa informationen i nyhetsbrevet genom att fylla vad du är intresserad av.

Mer forskning på Skolverket.se

Nu får du möjlighet att ta del av mer forskning inom skolområdet. Vi utökar bevakningen och förskolan är först ut bland de nya områdena. Därefter kommer digitalisering, flerspråkighet, samt ledarskap och organisation.